define('WP_ALLOW_REPAIR', true); blog - Organizacja imprez | KreatorzyImprez.pl 600950777